Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kế toán tổng hợp

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Intermediate
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Accounting / Auditing / Tax, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 31/12/2018

Job Description

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
-Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty,quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
- Công việc trao đổi khi phỏng vấn

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/rung cấp
 • Thành thạo vi tính văn phòng          
 • Sử dụng phần mềm kế toán
 • Trung thực, cẩn thận 
 • It nhất 04-05 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp.

Follow Us

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.